Pavojingų krovinių ženklinimas: saugaus gabenimo raktas

Pavojingų krovinių ženklinimas yra gyvybiškai svarbus saugiam gabenimui, užtikrinantis, kad pavojai būtų aiškiai nurodyti ir kad būtų laikomasi griežtų reglamentų.